Przedszkole nr 132
szukaj 
szukaj w   
Wyszukiwanie zaawansowane
 

Biuletyn Informacji Publicznej

RSS Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP - Przedszkole nr 132 > Menu Przedmiotowe > Deklaracja dostępności > Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

  Drukuj
 
Deklaracja dostępności Biuletynu Informacji Publicznej Przedszkola nr 132, ul. Śmiałej 20 w Warszawie


Przedszkole nr 132 zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do Biuletynu Informacji Publicznej Przedszkola nr 132


  • Data publikacji strony internetowej: 2020-09-23
  • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-09-23


Status pod względem zgodności z ustawą


Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności wymienionych poniżej:


1.     Brak jest transkrypcji opisowej niektórych materiałów dźwiękowych.


2.     Brak dostępności wszystkich funkcjonalności za pomocą klawiatury.


3.     Niektóre z zamieszczonych plików to graficzne pliki PDF.


4.     Część zdjęć nie posiada opisu alternatywnego.


5.     Na niektórych stronach brak jest odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów.


6.     Niektóre elementy tekstowe nie mają możliwości zmiany rozmiaru czcionki.


7.     Brak jest możliwości zmiany odstępów między wyrazami lub liniami tekstu.


Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności


  • Deklarację sporządzono dnia: 2020-09-23


Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.


Skróty klawiaturowe


Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.


Informacje zwrotne i dane kontaktowe


W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Ewa Hummelehummel@edu.um.warszawa.pl Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 22 839 05 08. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.


Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.


Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.


W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć do podmiotu skargę na takie działanie.


Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury skargę można złożyć do Rzecznika Praw Obywatelskich https://www.rpo.gov.pl/pl


Dostępność architektoniczna


Sposób dojazdu


Do przedszkola można dojechać środkami komunikacji miejskiej (najbliższy przystanek autobusowy: ul. Mickiewicza róg Zajączka (autobus i tramwaj) - 200 metrów, pl.  Inwalidów (autobus i tramwaj) – 550m. pl. Wilsona (Metro, autobus, tramwaj) - 1000 metrów.


Wejście do budynku i strefa obsługi mieszkańców


Do budynku przedszkola prowadzą schody uniemożliwiające podjazd wózkom inwalidzkim. Podjazd do wejścia ewakuacyjnego jest trudno dostępny od strony zaplecza gospodarczego. Nie ma możliwości wjazdu na piętro budynku. Wszystkie drzwi wejściowe do budynku, ze względów bezpieczeństwa dzieci, są zamknięte, przy drzwiach jest dzwonek. W wejściu głównym, podobnie jak przy furtce wejściowej od strony ul. Śmiałej, jest domofon. Przedszkole nie posiada własnych miejsc parkingowych, a ogólnodostępne miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych znajduje się w odległości 50(?) m od budynku.


Obecność osób z zewnątrz możliwa jest w przedszkolu jedynie po wcześniejszym uzgodnieniu z dyrektorem.
Wejście z psem-przewodnikiem musi być uzgodnione z dyrektorem.
W przedszkolu  nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu ani online.
W przedszkolu nie ma możliwości korzystania z pętli indukcyjnej.


  
 
Wprowadził Hummel Ewa (Przedszkole nr 132) 23-09-2020
Aktualizujący Hummel Ewa (Przedszkole nr 132) 23-09-2020
Zatwierdzający Rojewska Agnieszka (Przedszkole nr 132) 23-09-2020
Publikujący Zawodnik-Moranowicz Ewa (Gabinet Prezydenta (GP)) 23-09-2020
Liczba odwiedzin: 67
Rejestr zmian